Yr Offeren yn Gymraeg yng Nghaerdydd – Mass in Welsh in Cardiff

Mae Offeren wythnosol yn Gymraeg bob dydd Sul yn Nhŷ Nasareth, Heol Colum am 4 o’r gloch. Croeso cynnes i bawb i ymuno yn gyson neu yn achlysurol. Croeso i ddysgwyr. Bydd paned a sgwrs ar bnawn Sul olaf pob mis. Mae digon o le i barcio.

Mass is celebrated in Welsh every Sunday in Cardiff at Nazareth House, Colum Road at 4pm. A warm welcome to all to attend regularly or occasionally. Light refreshments after Mass on the last Sunday of the month. Convenient parking on site.

[content_timeline id=”2″]