Yr Offeren yn Gymraeg: Eglwys Teilo Sant, Yr Eglwys Newydd, Caerdydd. Mass in Welsh. St Teilo’s Church, Whitchurch, Cardiff.

Yr Offeren yn Gymraeg: Eglwys Teilo Sant, Yr Eglwys Newydd, Caerdydd

Bydd yr Offeren yn cael ei dathlu yn Gymraeg unwaith eto yn eglwys Teilo Sant ar Sul olaf y mis. Ryn ni’n edrych ymlaen yn fawr at gael ymgynnull yn rheolaidd eto ar ôl cyfnod mor hir. Mae offeiriad y plwyf, y Canon John Griffiths, yn edrych ymlaen at ein croesawu ’nôl a bydd y Tad Peter Davies yn dathlu’r Offeren fisol am 4.30 o’r gloch, gan gychwyn ar Fedi 26ain.

Mae’r Offeren wythnosol Zoom ar fore Sul wedi’n cynnal dros fisoedd y cyfnodau clo a bydd hon yn parhau ar Sul cyntaf y mis yn unig o hyn ymlaen. Diolch i’r Esgob Edwin Regan a’r Tad Allan R. Jones am eu ffyddlondeb i’r gynulleidfa rithiol – mae wedi bod yn hyfryd rhannu addoliad rheolaidd gyda’n ffrindiau o bob cwr o Gymru a thu hwnt. Byddan nhw’n parhau i ddathlu’r Offeren fisol yn eu tro a bydd trydydd offeiriad, y Tad Gildas Parry, yn ymuno â nhw. Bydd yn braf cael cwrdd ag e hefyd dros y we.

Cyswllt: carys@caerdelyn.com

Mass is celebrated in Welsh at St Teilo’s Church, Whitchurch, on the last Sunday of every month at 4.30pm.

Fr Peter Davies will celebrate the regular monthly Mass which will resume on September 26th. Bilingual booklets are available at the church and ‘dysgwyr’ are very welcome. Croeso cynnes i bawb.

Mass is celebrated in Welsh on Zoom on the first Sunday of every month, details and link available from carys@caerdelyn.com