Welsh language retreat: ‘Merciful like the Father’/Encil Blwyddyn Trugaredd

Ty Croeso Centre Llantarnam Abbey, Cwmbran

Cynhelir Encil ar y thema ‘Trugarog fel y Tad’ yn Nhŷ Croeso, Abaty Llantarnam. Yr arweinwyr fydd Esgob Emeritws Edwin Regan a’r Tad Allan R Jones, CRIC ac mae croeso cynnes i encilwyr aros am y ddau ddiwrnod neu i ymweld am y dydd ar ddydd Gwener Mai 20fed. Y gost fydd £130 am yr […]

Offeren yr Eisteddfod: Eisteddfod Mass

Our Lady & St Michael RC Church - Abergavenny 10 Pen-y-pound, Abergavenny

Eisteddfod Genedlaethol 2016: National Eisteddfod 2016 Offeren yr Eisteddfod: Eisteddfod Mass Cynhelir Offeren yr Eisteddfod yn eglwys Ein Harglwyddes a Mihangel Sant, Y Fenni ar Awst 4ydd am 6 o’r gloch. Esgob Emeritws Edwin Regan fydd yn llywyddu. The Eisteddfod Mass will be celebrated this year at the church of Our Lady and St Michael […]

Welsh language retreat – Encil Gymraeg

Ty Croeso Centre Llantarnam Abbey, Cwmbran

Mae cyfle o hyd i ymuno ag encil Gymraeg eleni – ar Fehefin 15 – 17 yn Nhŷ Croeso, Abaty Llantarnam There is still time to register for the retreat which will be held at Tŷ Croeso, Llantarnam Abbey, Cwmbrân on Jun 15 – 17th this year. The theme is Cariad Duw, ‘The love of […]

£145

Offeren Gwyl Dewi: St David’s Day Mass

University Llandough Hospital Penlan Road, Llandough

Mass for St David's Day will be offered in Welsh at UHW Llandough hospital chapel at 2pm on Monday March 2nd (the feast is transferred from Sunday). Fr Peter Davies who will preside at the Mass is a full time chaplain at the UHW Llandough hospital. Croeso cynnes i bawb - all welcome to celebrate […]

Offeren Noswyl Nadolig – Christmas Vigil Mass in Welsh

St Teilo's RC Church - Cardiff Old Church Road, Whitchurch

Dewch i ddathlu’r Nadolig yn Gymraeg! Croeso cynnes i bawb. Bydd Offeren arbennig yn Gymraeg yn Eglwys Teilo Sant ar gyfer y Nadolig. Bydd ein gwasanaeth Nadolig ar Noswyl Nadolig. Cawn ddathlu’r Nadolig gydag Offeren ar brynhawn Gwener, Rhagfyr 24ain am 4 o’r gloch. Ni fydd Offeren ar Ragfyr 26. Offeren Eglwys Teilo Sant: Sul […]

Mass in Welsh on St David’s Day

St Teilo's RC Church - Cardiff Old Church Road, Whitchurch

Dewch i ddathu Dydd Gwyl Dewi yn yr Offeren yn Gymraeg am 6 o'r gloch yn Eglwys Teilo Sant, Yr Eglwys Newydd, Caerdydd CF14 1AD. Mass for St David's Day will be celebrated in Welsh at St. Teilo's Church, Whitchurch CF14 1AD at 6pm. Bilingual booklets are available at the church. Croeso cynnes i bawb!