OFFEREN GOFIADWY – A very special celebration

Diolchgarwch oedd y thema ac roedd llawenydd yn y dathlu wrth i aelodau’r Cylch Catholig a chyfeillion o eglwysi Cymraeg Caerdydd ddod ynghyd i’r Eglwys Gadeiriol ar noson oer o aeaf ar Dachwedd 26ain.

Roeddem yn nodi dau benblwydd pwysig, ond nid edrych nôl yn unig a wnaethom ond cael ein herio i fod yn ‘feini bywiol’ a chadw’r ffydd i’r rhai fydd yn dod ar ein hôl. Yr Esgob Edwin Regan oedd yn llywyddu a’r Tad Allan R. Jones CRIC, Caplan y Cylch Catholig, yn cyd-ddathlu ac yn pregethu. Roedd aelodau o deuluoedd gwreiddiol yr Offeren yn Gymraeg hanner can mlynedd yn ôl yn bresennol a fe gafodd dau o’r genhedlaeth iau gymryd rhan yn yr Offeren gyda Guto Harri yn darllen y llith a Mared Whelan yn canu’r salm. Darllenwyd yr ymbiliau gan y Chwaer Miranda Richards, yn cynrychioli’r Cylch.

Yn y derbyniad ar ôl yr Offeren cafwyd lansiad llyfr pwysig i’r Cylch Catholig gan y diweddar Ioan Roberts. Yr oedd wedi derbyn yr her o gasglu trysorfa o wybodaeth, hanesion a lluniau o weithgarddau’r Cylch Catholig dros bedwar ugain o flynyddoedd. Mae Gwinllan a Roddwyd yn gyhoeddiad Y Lolfa ac fe werthodd yn dda mewn noson gymdeithasol braf.

Cyswllt: carys@caerdelyn.com

The theme was Thanksgiving and there was much joy in the congregation when Mass was celebrated in Welsh at the Cathedral on November 26th. Members of Y Cylch Catholig travelled from all over Wales and beyond to be present at the Mass in the presence of Archbishop George Stack.

We were marking two important anniversaries, but we were challenged to look forward as well as looking back. In marking 80 years since the establishing of Y Cylch Catholig, Fr Allan R. Jones CRIC, the Chaplain, encouraged us in his sermon to be ‘living stones’, witnessing to our faith in the present as well as keeping it alive for generations to come. The fiftieth anniversary of the Mass in Welsh in the Archdiocese was marked by members of the families of the original congregation: the celebrant was Bishop Emeritus Edwin Regan who as a young priest initiated the weekly Mass in Welsh, the lesson was read by Guto Harri and the psalm sung by Mared Whelan. Sister Miranda Richards, from Anglesey, representing Y Cylch, read the Intercessions. The music was beautifully sung by the choir of St John’s College, Cardiff.

After Mass a book launch was held at the Cornerstone. Gwinllan a Roddwyd details the story of Y Cylch Catholig from its beginnings in 1941 through the eyes of its many members over the years. It was written by the late Ioan Roberts and has many interesting glimpses into the use of and support for the Welsh language in worship by members of the Church and its Bishops. Both Llyfr yr Offeren, the weekly Missal, and Emynau Catholig, the Welsh Catholic hymn book, are Cylch publications which have been invaluable in assisting the regular celebration of the Mass in Welsh. Published by Y Lolfa, Gwinllan a Roddwyd is available priced £12 99.