Mass in Welsh at St Teilo’s Church

St Teilo's RC Church - Cardiff Old Church Road, Whitchurch

Offeren yn Gymraeg – Eglwys Teilo Sant, Caerdydd CF14 1AD Awst 28: Mae’r Offeren yn cael ei dathlu yn Gymraeg yn Eglwys Teilo Sant, Yr Eglwys Newydd ar Sul olaf pob mis am 4 30pm. Mae hefyd i’w gweld ar lif byw yr eglwys – gweler gwefan yr eglwys. Croeso cynnes i bawb Offeren ar […]