Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Faith in the Future: Innovative ways to raise funds and income

March 8 @ 1:30 pm - 3:30 pm

Faith in the Future: Innovative ways to raise funds and income

Suitable for: All Places of Worship, Clergy, Parishioners, Church Community, Volunteers
Notes: For further enquiries please contact Gareth Simpson, Project & Volunteer Manager, 02920 379483

Description:

Ffydd yn y Dyfodol : ffyrdd arloesol o godi arian ac incwm

Cewch glywed syniadau gwych a darganfod ffyrdd newydd o godi arian a chynhyrchu incwm ar gyfer addoldai ledled Cymru.

Fundraising is, as always, a huge challenge in 2022.

Whether you’re thinking about contactless giving, or wondering how to generate income from visitors there’s lots of advice and support available.

In this seminar, our speakers will offer advice and practical examples to help you :

  • Refine your ask for donations (how, where and when to ask)
  • Hear how other places of worship are making the most of giving technology (contactless, online giving etc)
  • Identify ways and means to raise income from activities

Everyone involved in places of worship across Wales is invited to attend.

This event is FREE for everyone, please share your invite with anyone you think might be interested.

Cewch glywed syniadau gwych a darganfod ffyrdd newydd o godi arian a chynhyrchu incwm ar gyfer addoldai ledled Cymru.

Mae codi arian, fel bob amser, yn her enfawr yn 2022.

P’un ai ydych chi’n meddwl am gyfraniadau digyffwrdd, neu’n pendroni sut i gynhyrchu incwm gan ymwelwyr, mae llawer o gyngor a chymorth ar gael.

Yn y seminar hwn, bydd ein siaradwyr yn cynnig cyngor ac enghreifftiau ymarferol i’ch helpu chi:

  • Mireinio eich cais am roddion (sut, ble a phryd i ofyn)
  • Clywed sut mae addoldai eraill yn gwneud y mwyaf o dechnoleg (digyffwrdd, rhoi ar-lein ac ati)
  • Nodi ffyrdd a dulliau codi incwm drwy weithgareddau

Gwahoddir pawb sy’n ymwneud ag addoldai ledled Cymru i fod yn bresennol.

Mae’r digwyddiad hwn AM DDIM i bawb – rhannwch eich gwahoddiad ag unrhyw un fyddai â diddordeb yn eich barn chi.

Join speakers from across Wales. We will hear from sector experts, with the latest research and advice. Perhaps more importantly we will also hear from volunteers at brilliant projects and examples of best practice at churches, chapels and other places of worship.

Ymunwch â siaradwyr o bob cwr o Gymru. Byddwn yn clywed gan arbenigwyr y sector, gyda’r ymchwil a’r cyngor diweddaraf. Yn bwysicach fyth efallai, byddwn hefyd yn clywed gan wirfoddolwyr mewn prosiectau gwych ac enghreifftiau o arfer gorau mewn eglwysi, capeli ac addoldai eraill.

Delivered by: National Churches Trust & Wales Places of Worship Fourm.

Booking: Click/Mouse Over here:- Faith in the Future : innovative ways to raise funds and income Registration, Tue 8 Mar 2022 at 13:30 | Eventbrite

Details

Date:
March 8
Time:
1:30 pm - 3:30 pm
Event Category:

Organiser

Gareth Simpson
Phone:
02920 379483
Email:
gareth.simpson@rcadc.org