Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Faith in the Future: Building Connections and Engaging Communities

February 15 @ 1:30 pm - 3:30 pm

Faith in the Future: Building Connections and Engaging Communities

Suitable for: All Places of Worship, Clergy, Parishioners, Church Community, Volunteers
Notes: For further enquiries please contact Gareth Simpson, Project & Volunteer Manager, 02920 379483

Description:

Ffydd yn y Dyfodol: meithrin cysylltiadau a chynnwys cymunedau

Dysgwch sut mae addoldai ledled Cymru yn ymgysylltu â’u cymunedau ac yn annog gwirfoddolwyr a chefnogwyr newydd.

Engaging with people is both a science and an art, it can help you build new relationships and links, and reinforce existing ones. It's something that places of worship often do well, but many would love to do more effectively.

In this seminar, our speakers will offer advice and practical examples to help you :

  • Engage with new people
  • Encourage your local community to get involved
  • Support volunteers

Everyone involved in places of worship across Wales is invited to attend.

This event is FREE for everyone, please share your invite with anyone you think might be interested.

Mae ymgysylltu â phobl yn wyddoniaeth ac yn gelfyddyd. Mae’n gallu eich helpu i feithrin cysylltiadau newydd, ac atgyfnerthu rhai sydd eisoes yn bodoli. Mae’n rhywbeth mae addoldai yn aml yn ei wneud yn dda, ond byddai llawer yn hoffi ei wneud yn fwy effeithiol.

Yn y seminar hwn, bydd ein siaradwyr yn cynnig cyngor ac enghreifftiau ymarferol i’ch helpu chi:

  • Ymgysylltu â phobl newydd
  • Annog eich cymuned leol i gymryd rhan
  • Cynorthwyo gwirfoddolwyr

Gwahoddir pawb sy’n ymwneud ag addoldai ledled Cymru i fod yn bresennol.

Mae’r digwyddiad hwn AM DDIM i bawb – rhannwch eich gwahoddiad ag unrhyw un fyddai â diddordeb yn eich barn chi.

Join speakers from across Wales. We will hear from sector experts, with the latest research and advice. Perhaps more importantly we will also hear from volunteers at brilliant projects and examples of best practice at churches, chapels and other places of worship.

Ymunwch â siaradwyr o bob cwr o Gymru. Byddwn yn clywed gan arbenigwyr y sector, gyda’r ymchwil a’r cyngor diweddaraf. Yn bwysicach fyth efallai, byddwn hefyd yn clywed gan wirfoddolwyr mewn prosiectau gwych ac enghreifftiau o arfer gorau mewn eglwysi, capeli ac addoldai eraill.

Delivered by: National Churches Trust & Wales Places of Worship Fourm.

Booking: via Faith in the Future : building connections and engaging communities Registration, Tue 15 Feb 2022 at 13:30 | Eventbrite

Details

Date:
February 15
Time:
1:30 pm - 3:30 pm
Event Category:

Organiser

Gareth Simpson
Phone:
02920 379483
Email:
gareth.simpson@rcadc.org